Kommunalt VA till norra mälarstranden: markentreprenaden görs i egen regi

Efter två avbrutna upphandlingsförsök på totalentreprenad har VME beslutat att gå vidare i egen regi med projektet att dra kommunalt VA till norra mälarstranden. Den förväntade tidsplanen blir längre än man tidigare hoppats, då hela anläggningen beräknas vara i drift först 2030. Många fastigheter kommer dock kunna koppla in sig på ledningarna tidigare än så.

Målet har hela tiden varit att få in en totalentreprenör som kan utföra markarbetena i projektet. Två försök till upphandling har gjorts, men båda fick avbrytas då anbuden var orimligt höga. Inför ett tredje försök bjöd VME in företag i branschen till dialog, och fick från flera håll förslag på en annan typ av entreprenad, så kallad partnering.

Kommer drivas på samma sätt som andra utvecklingsprojekt

Projektet vid norra mälarstranden har dock redan kommit för långt i projekteringen för att den formen av entreprenad ska vara aktuell, och därför började man i stället titta på att driva projektet i egen regi, på liknande sätt som andra utvecklingsprojekt i kommunen, exempelvis det pågående projektet ”Ullvi Ängar”. VME uppskattar att en markentreprenad i egen regi på det sättet ger cirka 30 miljoner lägre kostnad än de anbud som kommit in.

Att hålla i trådarna själv ger fördelar, men innebär också en förlängning av tidsplanen för projektet. Ett potentiellt stillestånd i bygget blir väldigt dyrt, därför startar man med ett arbetslag som kan bygga upp rutiner och arbetssätt, för att sedan kunna utöka med effektivitet efter projektets behov.

Nästa steg i arbetet

Det som händer härnäst är att arbetet med huvudledningen på land påbörjas under hösten. Arbetet startar vid Stäudd och jobbar sig österut. När det sedan är dags för arbetet med distributionsnätet (ledningarna från fastigheten till huvudledningen) kommer det i stället att göras från öster till väster. På så sätt kan de som fått distributionsledning framdragen koppla in sig på nätet utan att behöva vänta till alla ledningar är färdiga. Den totala arbetstiden är alltså beräknad till sex år, men många kommer kunna koppla in sig på nätet tidigare än så.

Förstora bilden

Den röda linjen markerar huvudledningen som byggs från väster till öster med start i Stäudd. De blåa linjerna markerar distributionsnätet, som sedan byggs från öster till väster för att förenkla inkoppling efter hand.

Den som berörs kommer få mer information

Om du berörs av projektet kommer du få riktad information innan VME påbörjar arbete som berör din fastighet eller tomt. Redan nu rör sig personal i områdena för att kunna planera höstens arbete.

Läs mer på projektsidan