Fastbränslepanna FB5

VME bygger nu en ny värmeproduktionsanläggning i Arboga som kommer att förse fjärrvärmekunderna i Köping, Arboga och Kolsva med hållbar fjärrvärme genom förbränning av rester från skogsindustrin.

Om projektet

Anläggningen byggs intill det befintliga värmeverket i Arboga och förväntas att tas i drift under värmeproduktionssäsongen 2024/2025.

Investeringsbeslut fattades i maj 2023 och första spadtaget togs i september 2023.

Illustration på pannanläggningen

Senaste uppdateringar

Maj 2024

I maj når vi en viktig milstolpei byggnationen av det nya fjärrvärmeverket, då slutbesiktningen av mark- och betongentreprenaden nu är klar.

Vi vill rikta ett stort tack till @Infra-Con, som har arbetat hårt genom den långa, kalla vintern och våren.

Bilderna nedan visar de utmanande vinterförhållandena, olika delar av montaget och det färdiga resultatet. En av höjdpunkterna i projektet är de 12 meter höga platsgjutna betongväggarna.

Arbetet fortsätter nu med att lyfta in de sista tunga rördelarna i anläggningen och förberedelserna för att täta byggnaden med väggar och tak pågår.

-

April 2024

7 månader efter första spadtaget har arbetet med den nya biopannan i Arboga gått in i en ny och spännande fas.

I mitten av mars etablerade processleverantören Jernforsen Energy AB sig på arbetsplatsen och har nu påbörjat arbetet med att montera de stora och tunga komponenterna. Samtidigt pågår mark- och betongentreprenaden för fullt, med gjutning av de 12 meter höga väggarna som kommer att utgöra bränslelagret.

Under vecka 16 etablerar byggentreprenören Mavab sig och påbörjar arbetet med den 25 meter höga överbyggnaden. För varje dag som går förändras siluetten längs Norra Ågatan ständigt.

Bilder på anläggningen från april 2024:

Februari 2024
  • Nu är både projektering samt spont- och pålningsentreprenaden klar.
  • Mark- och betongentreprenaden är i full gång och nästa steg är att bränslelagrets väggar ska byggas.
  • Eftersom många entreprenörer är på plats har en riskworkshop utförts med fokus på arbetsmiljörisker.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: