Fjärrvärmearbeten vid tunadal

Information om projektet med att byta ut äldre fjärrvärmeledning vid tunadal

Information från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Vi vill informera er om att VME håller på att genomföra ett projekt för att byta ut en äldre fjärrvärmeledning. Detta är en nödvändig åtgärd för att säkerställa en trygg och miljövänlig fjärrvärme till våra kunder även i framtiden.

Schakten för utbyte kommer att påbörjas vecka 12 och planeras vara klart till ca. vecka 27. Entreprenörer för schakten är Falks Mark & Asfalt AB

Infartsvägar till parkeringsytor kommer att schaktas av, körplåtar kommer läggas ut. Kortare driftavbrott på fjärrvärmeleveransen kommer att ske under projektet, avisering kommer via SMS. Info om sms-avisering finns på vme.se – fjärrvärme.

Vi vill tacka er för visad hänsyn under genomförandet av detta projekt för att förbättra vårt ledningsnät, och säkerställa en fortsatt pålitlig fjärrvärmeleverans till våra kunder.

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: