Rådgivande organ

Kommunen har flera rådgivande organ för olika områden i kommunens verksamhet. Här hittar du Brottsförebyggande rådet, Ungdomsfullmäktige, Cykelrådet och Pensionärsrådet.

Hitta på sidan

Brottsförebyggande rådet

Det brottsförebyggande rådet i Köpings kommun, Brå Köping, har till uppgift att samordna brottsförebyggande insatser för att skapa en tryggare kommun med mindre brottslighet och skadegörelse. Rådets verksamhet ska bidra till att kommuninvånarana ska känna en ökad trygghet i sin vardag.

I rådet ingår representanter från kommunstyrelsen, kommunens förvaltningar, polisen, centrumföreningen, brottsoffer- och kvinnojour samt näringslivsrepresentanter.

Brottsförebyggande rådets protokoll

Rådet arbetar med tre prioriterade områden

  • Motarbeta misshandel och våld
  • Ett rent och tryggt Köping
  • Motarbeta drogmissbruk

Representanter från flera organisationer och områden

I Brottsförebygande rådet sitter representanter från Köpings kommun, Polisen, KBAB och Centrumföreningen. Från Köpings kommun finns bland annat kommunchef, kommunalråd, säkerhetschef, verksamhetsutvecklare, chefer från flera olika verksamheter samt kommunikatör representerade i rådet.

Ungdomsfullmäktige

Vill du vara med och påverka i Köpings kommun? Då ska du gå med i kommunens ungdomsfullmäktige!

Ett forum där dina idéer blir till verklighet

Ungdomsfullmäktige är ett forum för ungdomar mellan 12-18 år. Ungdomsfullmäktige ska öka möjligheten för ungdomar att påverka utvecklingen i kommunen genom att ta upp ungdomsfrågor, fungera som en remissinstans och ge råd till politiker. Ungdomsfullmäktige träffas varje månad och driver frågor, svarar på frågor från politik och tjänstemän och tar upp ämnen som andra ungdomar har skickat till ungdomsfullmäktige.

Alla ungdomar i Köpings kommun har rätt att lämna in förslag till ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige beslutar om de ska ställa sig bakom förslaget. Sedan skickas frågan vidare till den myndighet som kan fatta beslut.

Skicka in ditt förslag till ungdomsfullmäktige!

Representanter från högstadium och gymnasieskolor

I ungdomsfullmäktige sitter 31 ledamöter. Varje högstadie- och gymnasieskola har tilldelats sju platser. Tre platser finns för ungdomar som bor i kommunen men som går på en annan skola.

Anmälan till ungdomsfullmäktige sker vid terminsstart under hösten. Missade du att skicka in din anmälan vid teminsstart går det bra att skicka in en sen anmälan när som helst under året.

Lämna in din anmälan till ungdomsfullmäktige här!

Ungdomsfullmäktiges mål

  • Ta initiativ till och besluta om att göra saker för ungdomar i Köping.
  • Arbeta med framtidsfrågor och visa hur Köping kan utvecklas och formas till en bra kommun för ungdomar att bo, leva och trivas i.
  • Engagera fler ungdomar i samhället.
  • Väcka nya idéer hos politiker.
  • Skapa öppna kanaler mellan politiker, tjänstemän och ungdomar.

Ungdomsfullmäktiges protokoll

Kallelser till ungdomsfullmäktige

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktige

TELEFON
ADRESS

Kommunledningsförvaltningen
Glasgatan 20A
731 30 Köping

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är rådet som tar upp frågor som rör den äldre befolkningen i vår kommun.

Pensionärådets protkoll

Handikapprådet

Handikapprådet är rådet för frågor om tillgänglighet.

Handikapprådets protokoll

Cykelrådet

Köpings kommun har ett cykelråd för att få fler att se fördelarna med att använda cykeln i vardagen.

Rådet diskuterar cykelfrågor och ger synpunkter på underhållet och planeringen av nya cykelvägar i kommunen. Rådet består av omkring femton intresserade cyklister och tjänstemän i Köpings kommun. Rådet träffas ett par gånger per år. Deltagandet sker ideellt med en bättre cykelkommun i fokus.

Cykelrådets protokoll

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till VME.

VME

KUNDTJÄNST

TELEFON

Vid akuta fel går det bra att ringa kundtjänst även efter kontorstid. Det är då SOS alarm som tar emot din felanmälan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: