Styrande dokument

En skolas verksamhet styrs av olika lagar, regler, förordningar, läroplaner och kursplaner. Utöver detta finns också skolans egna handlingsplaner och regler.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anneli Holmroos

REKTOR