Hjälp att bo kvar hemma

Det finns många alternativ för att klara dig själv hemma även när du börjar behöva hjälp och stöd.

Hemtjänst

Hemtjänst kan innebära allt från trygghetslarm till väldigt omfattande insatser flera gånger per dag. Du får den hjälp du behöver utifrån dina behov. För att få hemtjänst behöver en biståndshandläggare göra en behovsprövning.

Stödtjänster

Vi erbjuder vissa servicetjänster som är till för att du ska slippa göra tunga arbetsuppgifter i trädgården eller utsätta dig för risk för fall genom att exempelvis klättra på stegar.

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad för att bo kvar kan ansöka om bidrag. Det kan handla om att ta bort trösklar, sätta upp ett stödhandtag eller anpassa ditt badrum.

Hjälpmedel

Det finns många fiffiga hjälpmedel som kan göra vardagen lättare. Om du behöver hjälp att prova ut hjälpmedel i ditt hem kan du kontakta vår rehabiliteringsenhet.

Transport

Inom Köpings tätort finns en så kallad flexlinje med bussar, där du ringer i förväg och beställer mellan vilka punkter du vill åka.

Länk till länstrafikens webb

För dig som har stora svårigheter att resa med kollektivtrafiken finns möjligheten att istället ansöka om färdtjänst.

Trygghetsboende

Virgatan 5 och 9 är ett trygghetsboende för personer som är 70 år och äldre. Syftet är att erbjuda ett tryggare boende med hög tillgänglighet och närhet till service. Den som har stora behov kan få förtur till trygghetsboendet via biståndsenheten.

Länk till KBAB:s sida om trygghetsboende

Hemteam, korttidsplats och växelvård

Vårt hemteam ger en mer intensiv stödinsats under cirka två veckor, oftast för att hjälpa personer som kommit hem efter en sjukhusvistelse. Hemteamet finns till för att hjälpa dig återfå dina förmågor och känna dig trygg med att bo hemma igen. I teamet ingår både hemtjänst och rehabpersonal.

Det finns också korttidsboenden för dig som tillfälligt behöver extra stöd.

Även växelvård är en form av korttidsvistelse. Vistelsen sker under återkommande perioder, ofta för att avlasta en anhörig som är delaktig i vården.

Insatserna får du efter en behovsprövning av biståndshandläggare.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Vård & Omsorg

Nibblesbackevägen 17, Köping

Postadress
Köpings kommun
Vård & Omsorg
731 85 Köping

Fax
0221-255 60

Öppettider
Måndag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00