Ullvi Ängar

Mellan Ullvi industriområde och Ullvi Backar växer snart ett nytt område fram. Den nya detaljplanen för området innebär att det kan byggas bostäder, verksamheter, förskola, skola och särskilt boende för äldre.

Illustration över områdetFörstora bilden

Byggnaderna är en illustration över hur området kan se ut i framtiden. Hur det blir i verkligheten beror på vem som bygger på platsen och hur de använder detaljplanens byggrätter och bestämmelser.

Ett nytt område med många möjligheter

Detaljplanen innebär att det kan byggas verksamheter närmast Volvo Powertrain, med en ny väg som går mellan Ullvileden och Ängebyleden. I norra delen av området finns möjlighet till handel och centrumverksamheter intill ett nytt äldreboende, och plats reserveras för framtida ny skola. I öster av området kan det byggas bostäder, främst flerfamiljshus och radhus. Mellan de nya bostäderna och verksamhetsområdet bevaras natur som finns på platsen idag. Naturen innebär en avskärmning av bostadsområdet från verksamheterna.

Området redovisas i översiktsplanen som ett område för framtida verksamheter. Marken inom området ägs av kommunen.

Tidplan

Infrastrukturen kommer att vara redo för etablerare att börja bygga det andra kvartalet av 2025.

Ullvi Ängar i 3D

I 3D-kartan ovanför kan du titta på en illustration över området. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT

Anita Iversen

PLANCHEF