Förskola

Vårt mål är att du ska finna den typ av verksamhet som bäst passar dig och din familj. I Köpings kommun är du garanterad en plats inom tre månader.

För barn 1-5 år kan Köpings kommun erbjuda:

Förskola

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Mer information om förskola

Här får du information om hur det går till när du behöver en plats på förskola och det viktigaste du behöver tänka på när du har fått en plats.

Svenska Pdf, 2 MB.

Engelska Pdf, 440 kB.

Arabiska Pdf, 453 kB.

Somaliska Pdf, 468 kB.

Regler och riktlinjer

I dokumentet Regler och riktlinjer kan du läsa om att söka plats, vad som gäller när du har fått en plats, hur avgiften räknas ut och hur betaningen fungerar.


Regler och riktlinjer för förskola Pdf, 332 kB.