Scheelefritids

Scheelefritids

Scheelefritids är en kombination av fritidshem och fritidsklubb.  Målet är att barnen och  ungdomarna ska känna sig trygga, betydelsefulla och välkomna till verksamheten. Scheelefritids ska komplettera skolan och vara ett stöd i deras utveckling och lärande.

Fritidshem

Fritidhem är ett komplement till skolan och erbjuder barnen
meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Din avgift för fritidshem beräknas utifrån hushållets bruttoinkomst och hur många barn familjen har i förskola eller annan pedagogisk verksamhet samt fritidshem. Det finns en maxtaxa som fungerar som ett tak för hur mycket du ska betala.

Fritidsklubb

Fritidsklubben är en fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar. Den kan påbörjas från 1 augusti det kalenderår eleven fyller 13 år (från och med årskurs 7).

Fritidsklubben är en LSS-verksamhet. Vårdnadshavarna ansöker om plats hos rektor. Fritidsklubb erbjuds före och efter skoldagen samt alla lov. Det är gratis att vara på fritidsklubben men avgift tas ut för alla måltider.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Scheelefritids