Medborgardialog

Alla i Köpings kommun ska kunna påverka, inte bara genom att gå och rösta var fjärde år, utan även genom att engagera sig i samhällsfrågor på olika sätt och göra skillnad.

Med medborgardialoger får du som invånare komma med dina synpunkter på aktuella frågor. Medborgardialog kan ske på många olika sätt. Det viktiga är att politiker och medborgare diskuterar tillsammans vad kommunen ska satsa på.

Medborgadialog leder till bättre beslut

Med hjälp av medborgardialoger får kommunens politiker bättre kunskap om vad du som kommunens medborgare tycker. En bra medborgardialog leder till att kommunen kan fatta bättre beslut som stämmer överens med medborgarnas önskemål.

Vi hoppas att dialogerna hjälper till att skapa en ökad kunskap och förståelse för hur kommunen fungerar. Medborgardialog leder också till en bättre och närmare kontakt mellan invånare och politiker.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: