Elevhälsa

Vi på Karlbergsskolan arbetar aktivt för att alla elever ska ha en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och för sin personliga utveckling

En förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och rätten till utbildning är att de mår bra och känner sig sedda, trygga och uppskattade. Elevhälsan är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som ska tillgodose detta.

Den biträdande rektorn är ansvarig för elevhälsan på skolan. Karlbergsskolans elevhälsa arbetar med att främja elevernas arbetsmiljö, medvetandegöra skolans värdegrund hos elever och personal och arbeta mot kränkande behandling. Elevhälsan har även undervisning om tobak, alkohol, narkotika och dopning och arbete med jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsan

På skolan finns en elevhälsa som består av biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, lärare med stödfunktion, studie- och yrkesvägledare samt fritidspedagoger.

Fritidspedagogerna ingår i skolans utredningsteam. Utredningsteamet arbetar med att utreda och åtgärda diskriminering och kränkande behandling mot skolans elever.

Kontakt

Barbro Holmqvist, biträdande rektor
0221-251 03barbro.holmqvist@koping.se

Kathja Palomäki, skolsköterska
0221-251 37kathjatheresa.palomaki@koping.seMer om skolsköterskans arbete

Kerstin Ekholm, skolkurator
0221-251 35kerstin.ekholm@koping.seMer om skolkuratorns arbete

Anna Lindholm, specialpedagog
0221-251 12anna.lindholm@koping.seMer om specialpedagogens arbete

Marina Martinelli, speciallärare matematikutveckling
0221-258 52marina.martinelli@koping.seMer om speciallärarens arbete

Linda Arne, studie- och yrkesvägledare
0221-251 09linda.arne@koping.seMer om studie- och yrkesvägledarens arbete


Ann-Charlotte Petterson, fritidspedagog
0221-251 06anne-charlotte.pettersson@koping.seMer om utredningsteamets arbete

Maria Strömberg, fritidspedagog
0221-251 06maria.stromberg@koping.seMer om utredningsteamets arbete

Krisgrupp

Om skolan drabbas av svår kris eller olyckshändelse ska krisgruppen snabbt kunna organisera sig, samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga.

Krisgruppen består av:

  • Cecilia Binbach, rektor
  • Kerstin Ekholm, skolkurator
  • Veronica Sogge, skoladminstratör
  • Maria Strömberg, fritidspedagog
  • Patrik Filipsson, diakon, Svenska kyrkan

Kontaktuppgifter till krisgruppen hittar du nedan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: