Anmäl ert kompetensbehov och intresse för samarbete

Här anmäler ni ert kompetensbehov och om ni är intresserade av ett samarbete med Köpings kommun. Det kan vara allt från behov av specialistkunskap till att ni kan föreläsa för våra elever och deltagare. Alla samarbeten med oss är kostnadsfria och fritt från förbindelser.

Förklaring av typer av samarbeten

Praktik - Möjlighet att ta emot en praktikant med handledarstöd. Praktiken är till för att deltagaren ska få praktiska erfarenheter av ett arbete och stärka sina möjligheter att få en anställning.

Arbetsträning - Det innebär att en person under en tid får vara på din arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet.

Studiebesök - Deltagare kommer tillsammans med personal till ert företag och får en inblick i vad ni gör, er bransch och får chans att ställa frågor.

Föreläsningar om yrke eller bransch - Du besöker oss och föreläser om ditt yrke eller din bransch. Föreläsningar kan även ske digitalt.

Jobbmentor - Bara genom att berätta hur du valde din yrkesbana, hur din väg har sett ut och vad du gör på ditt jobb kan du inspirera unga att hitta sin väg. Var med och inspirera ungdomar till att satsa på skolan och sin framtid.

Delta på jobbmässa - Du har möjlighet att vara med på jobbmässor som anordnas ett par gånger om året. Där får du möjlighet att marknadsföra ditt företag och samtidigt träffa arbetssökande.

Jobbspår - Vi kan tillsammans med er ta fram riktad utbildning för att säkra kompetens till ditt företag.

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefonnummer
Företagets namn
Adress till företaget
Samarbeten * (obligatorisk)
Kryssa i vilka samarbeten som ni är intresserade av
SamarbetenHar ni ett rekryteringsbehov? * (obligatorisk)
Om ja, så pratar vi mer om ert rekryteringsbehov när vi hör av oss.
Har ni ett rekryteringsbehov?


Har ni ett utbildningsbehov? * (obligatorisk)
Om ja, så pratar vi mer om ert utbildningsbehov när vi hör av oss.
Har ni ett utbildningsbehov?Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt