Pågående detaljplaner

I Köping pågår flera större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i början av planprocessen, andra är nästan klara. Nedan ser du en karta och en lista över alla pågående detaljplaner.

Tryck på ikonerna i kartan för att läsa mer om den detaljplan du är intresserad av.

Planer på samråd eller granskning

Vid samråd och granskning finns möjlighet att tycka till om detaljplanen.

Planer på samråd eller granskning:

Planområde

Planskede

Just nu finns det inga planer att tycka till om


Planer under arbete

Nedan finns detaljplaner som är under arbete, i antagandeskede eller överklagade.

Pågående detaljplaner:

Planområde

Planskede

Alf 14 m.fl.

Detaljplan för samlingslokal eller bostäder.

Planarete inför granskning

Del av Försäljaren 2 m.fl.

Detaljplan för handel och övertagande av gata.


Planarbete inför granskning

Del av Skogsborg 1:1 (IKW-stugan)

Detaljplan för besöksanläggning.

Planarbete inför granskning

Del av Sorby 1:6 m.fl.

Detaljplan för nya bostäder samt gata och gång- och cykelväg.

Planarbete inför granskning

Hogsta 1:13 m.fl. i Munktorp

Detaljplan för att möjliggöra bostäder, småbåtshamn och fastighetsavstyckning.


Planarbete inför granskning

Macksta

Macksta ligger i östra delen av Köping mellan Västeråsvägen och Karlbergsskogen. Området ska utredas för komplettering med bostäder.

Planarbete inför samråd

Manhem 15

Detaljplan för centrumverksamhet och bostäder


Planarbete inför granskning

Stenyxan 3 m.fl.

Detaljplan för byggnation av ny skola.


Planarbete inför granskning

Ullvi Ängar

Detaljplan för bostäder, verksamheter, skola, förskola och särskilt boende för äldre.

Planarbete inför antagande

Färdiga detaljplaner

Här finns de detaljplaner som nyligen fått laga kraft.


Färdiga detaljplaner 2022

Svarvaren 6

Detaljplan för padelhadell, kontor och detaljhandel.

Laga kraft 2022-04-21

Del av Köping-Ullvi 6:1 och 6:2 - del av Kristinelunds sportfält

Detaljplan för ny förskola och hall med idrottsändamål.

Laga kraft 2022-03-03

Del av Sylta 2:2 (Odlingslottsområdet)

Detaljplan för odlingslotter norr om Köpings tätort.

Laga kraft

2022-01-14


Gällande detaljplaner

Alla detaljplaner som gäller i Köpings kommun finns på länken nedan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare