Studieförbund

Flera studieförbund har verksamhet i Köpings kommun. För mer information och kontaktuppgifter, besök Västmanlands länsbildningsförbund. Köpings kommun beviljar årligen bidrag till studieförbunden som har verksamhet i kommunen.

Studieförbund ägnar sig åt folkbildning

Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom bland annat studiecirklar, möten, projekt och arrangemang/ evenemang som har som mål att ge deltagarna kunskap i ett brett perspektiv. Studieförbunden har profiler och inriktningar som präglas av de organisationer de samverkar med. Varje år genomför studieförbunden ungefär 300 000 studiecirklar och når över två miljoner deltagare.

Ansökan om studieförbundsbidrag

Ansökan om studieförbundsbidrag skickas in senast 30 april varje år. Skicka den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsplan.

Västmanlands länsbildningsförbund

Ansök om studieförbundsbidrag
Följande dokument ska bifogas i ansökan
•Verksamhetsberättelse •Bokslut •Revisionsberättelse •Verksamhetsplan •Årsmötesprotokoll •Stuvlistor


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Föreningskonsulent / bokning av anläggningar

Kultur & Fritid
Barnhemsgatan 2
731 85 Köping

Bokningstelefon: 0221-256 71
Övriga föreningsfrågor: 073-699 60 11

Besökstid:
endast förbokade besök