Elevhälsan som skolutvecklings­projekt

Hur vet man om en elev får det stöd den har rätt till?
Vårt svar: Eleven klarar kunskapskraven och får betyg!

Sedan år 2005 har ett stort utvecklingsarbete för elever i behov av särskilt stöd, trivsel och trygghet; Elevhälsa, pågått på Malmaskolan. Idag har hela Elevhälsan samma förhållningssätt, alla drar verkligen åt samma håll. Det tog tid, men är inte omöjligt att åstadkomma!

I en kartläggning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd i Sveriges skolor, genomförd av forskare vid Umeå universitet på Skolverkets uppdrag, visar resultaten hur Elevhälsan ofta arbetar utan tydliga mål, har ett otydligt ledarskap och där lätt olika kulturer utvecklas i samarbetet med övrig skolpersonal.
Resultatet visar också att Elevhälsan brukar sakna det som är vår styrka, nämligen fokus på både elevernas resultat och hur eleverna mår.

Att bygga in stödet i organisationen med tydliga rutiner, som vi gör i skolområdet, där specialpedagogerna spelar en viktig roll med regelbunden konsultation är ett viktigt led i vår strävan till inkludering, likaså att personalen uppmuntras till att använda en bred pedagogisk repertoar, det vill säga undervisning sker på många olika sätt och med en mängd olika metoder. Samtidigt kommer till Kolsva elever som tidigare har haft en besvärlig skolgång på andra skolor, som saknar betyg. Dessa elever får ett starkt professionellt särskilt stöd i särskild undervisnings-grupp, så att de kan gå vidare till gymnasiet.

Vid skolinspektioner runt om i landet, visar det sig ofta att elever exkluderas till särskilda grupper, där det professionella stödet saknas och där målet bara är att de ska trivas. Det är självfallet inte oviktigt, men att klara skolan, få godkända betyg och kunna gå vidare till en gymnasieutbildning är den viktigaste skyddsfaktorn för elevers hälsa, det visar entydig forskning.

Vi är glada och stolta att vårt arbete för elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas i Sverige och ser det som en daglig utmaning att fortsätta ge rätt stöd - i rätt tid. Vår närmaste utmaning är att inte bara behörigheten till gymnasiet ska vara fortsatt mycket hög, utan att också meritpoängen och andelen elever som får som lägst betyget E i alla skolämnen ska ligga på en jämn, hög nivå, de två värdena skiljer sig åt läsår för läsår. Att vara behörig innebär att ha betyg i svenska, engelska och matematik och fem andra ämnen, för att komma in på gymnasiets yrkesprogram. För att vara behörig till gymnasiets högskoleförberedande program krävs det bland annat betyg i svenska, engelska, matematik och nio andra ämnen. Våra elever som har varit behöriga de sista fyra åren har varit det också enligt dessa nya, strängare, regler.

Bokning av studiebesök

Är du intresserad av ett studiebesök i Kolsva skolområde, där du och dina kollegor får följa vårt utvecklingsprojekts faser och ta del av våra resultat?

Välkommen att höra av dig:

johan.hallberg@koping.se

0221-256 95


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Johan Hallberg

REKTOR