Historik

Här kan du läsa mer om det som hänt hittills vid Krillan - från medborgardialog till politiskt beslut.

Medborgardialog ligger till grund

Utformningen av den framtida utvecklingen av Kristinelunds sportfält baseras på resultatet från enkäten som allmänheten i Köpings kommun fick besvara under hösten 2018. I enkäten fick allmänheten tycka till och komma med förslag på hur området skulle kunna utvecklas för att bli en mer inbjudande, trygg och jämställd mötesplats där alla kan känna sig välkomna och hitta sin form av aktivitet.

Belysning och välskött växtlighet - viktiga faktorer för trygghet

Behovet av belysning och välskött växtlighet lyfts fram som särskilt viktiga faktorer i enkätsvaren för att skapa en trygg, inbjudande och mer tilltalande utemiljö. Belysning önskas särskilt under kvällstid och den befintliga växtligheten anses vara i behov av bättre gallring och skötsel.

Spontana aktivitetsytor för rörelse och rekreation efterfrågas

För att nå en bredare målgrupp önskar fler Köpingsbor möjligheter till spontana aktivitetsytor, så som motionsslinga, utegym och hinderbana samt någon form av utescen som kan nyttjas för tillexempel aerobics, yoga, dans och andra kulturella aktiviteter. Något som också efterfrågas är sociala och trygga ytor för rekreation där man kan mötas för att umgås.

Beslut i kommunfullmäktige

År 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag att "med helhetssyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält".

Den 21 december 2020 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslag till utformning av Kristinelunds sportfält för att användas som inriktning för framtida planering och utveckling av sportfältet.

Rapporten i sin helhet

Ta del av hela rapporten för Kristinelunds sportfälts framtida planering och utveckling här.

Kristinelunds sporfält - förslag till utformning Pdf, 19 MB.

Resultat av enkätfråga: Hur bör sportfältet utvecklas för att nå en bredare målgrupp?

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken