Skolkurator

Ordmoln - elevhälsa

Elevhälsa är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som inriktar sitt arbete på att ge stöd och främja elevers utveckling. Särskilt fokus finns på de elever som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att lyckas i sitt lärande. Det särskilda stödet kan vara pedagogiskt, medicinskt eller socialt.

Skolkurator

Skolkurator Madelen Hesselbäck finns på Elundskolan varje måndag, onsdag och fredag.

Skolkuratorn arbetar med den psykosociala miljön inom skolan till exempel genom:

  • att ha enskilda, stödjande samtal med elever
  • att arbeta i grupper med grupprocesser
  • gemensamma samtal med elev och förälder eller elev och lärare
  • kuratorn är en del av elevhälsotemet på skolan.
  • råd och stöd till föräldrar samt informera om kommunens olika hjälpinsatser
  • konsultation till lärare och annan personal
  • är ofta samarbetslänken mellan skolan och socialtjänsten, BUP med flera
  • ingår i Elundskolans trygghetsteam och i skolans krisgrupp
  • kan delta i elevhälsokonferenser och övriga konferenser som sakkunnig i sociala frågor.

Skolkuratorn har tystnadsplikt enligt 7 kap 9 § 1 st SekrL samt anmälningsplikt jml 14 kap 1§ Socialtjänstlagen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Madelen Hesselbäck

KURATOR