Inackorderingsbidrag

Om du ska bo och studera på en kommunal gymnasieskola på annan ort än din hemort kan du få bidrag för boende, så kallat inackorderingsbidrag.

Du kan få inackorderingsbidrag om du:

  • är folkbokförd i Köpings kommun och har bostad på studieorten
  • går i kommunal gymnasieskola
  • är under 20 år (bidrag ges till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år)
  • inte samtidigt har busskort eller resebidrag

Om du studerar på en fristående gymnasieskola söker du inackorderingsbidrag hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Ansökan görs via blankett

Inackorderingsbidrag kan sökas under hela läsåret. Du ansöker via blanketten nedan som skickar in till:

Köpings kommun
Antagningskansliet
Ullvigymnasiet
731 85 Köping.

Blankett för ansökan om inackorderingsbidrag Word, 275 kB.

Belopp och utbetalning

Beloppet för läsåret 2024 är 1910 kr per månad. Det beloppet är fastställt av utbildningsnämnden.

Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader (september-december) under höstterminen och fem månader (januari-maj) under vårterminen.

Bidraget betalas ut till samma vårdnadshavare som CSN:s studiebidrag, och tidigare barnbidrag, betalas ut till. Har ni inte tidigare mottagit ersättning behöver ni registrera vårdnadshavares bankkontonummer på Swedbanks kontoregister (gäller oavsett vilken bank du har).

Anmäl konto

Observera

  • Ansökan om inackorderingsbidrag kan inte kombineras med ansökan om resebidrag.
  • Om du inte längre uppfyller grunderna för att få inackorderingsbidrag är du skyldig att informera antagningskansliet på Ullvigymnasiet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Gymnasieantagning

KÖPING, ARBOGA, KUNGSÖR